Avsnitt 27. – Marvelspecial

I det här avsnittet går vi igenom bakgrunden för de flesta marvelserier som ska bli till film under det här året. Dessutom har vi kallat i experthjälp i form av Jesper Trulsson och Alex Radsby.

Johan

Om Joss Whedon och Kevin Smith fick en unge hade han hetat Johan. Johan hade dyrkat sina föräldrar på ett väldigt osunt vis.