Heistfilmer

Avsnitt 85: Henke från Fripps Filmrevyer gästar och snackar heistfilmer. Vi pratar om bland annat The Sting, Inside Man, The Thomas Crown Affair, Tower Heist, Le Cercle rouge.
Konversera upp Henke i brygga på twitter så att han hänger lite mer där vettja.

Johan

Om Joss Whedon och Kevin Smith fick en unge hade han hetat Johan. Johan hade dyrkat sina föräldrar på ett väldigt osunt vis.