Malmö filmdagar dag 1

Avsnitt 119: Vi är på Malmö filmdagar och idag snackar vi om Fredrik Gertten Bikes vs Cars, Lee Daniel’s The Butler, My Stolen Revolution, Monica Z men inte Rush.

Johan

Om Joss Whedon och Kevin Smith fick en unge hade han hetat Johan. Johan hade dyrkat sina föräldrar på ett väldigt osunt vis.