Malmö filmdagar dag 2

Avsnitt 120: Andra dagen på Malmö Filmdagar och vi pratar med Henrik tronstad (Fripps filmrevyer) om filmen Hotell och Cykla med Moliére.

Johan

Om Joss Whedon och Kevin Smith fick en unge hade han hetat Johan. Johan hade dyrkat sina föräldrar på ett väldigt osunt vis.