Alla inlägg av Johan

Om Johan

Om Joss Whedon och Kevin Smith fick en unge hade han hetat Johan. Johan hade dyrkat sina föräldrar på ett väldigt osunt vis.

Goliat

Goliat

Goliat ser på ytan ut som en i mängden av svensk diskbänksmisär. Och till stor del så är den nog också det. Men med ett ordentligt narrativ. Peter Grönlund (som även regisserade Tjuvheder) har något han vill berätta, inte bara slänga in oss i ambiancen av ett nedgånget brukssamhälle i Östergötland.

Continue reading